Priser

Anslutning till fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme inklusive fibernätsanslutning från 2023 är 100 000 kronor inklusive moms. Allt arbete och material samt återställning, isolering och elanslutning ingår. De första 15 meterna kulvert från tomtgräns till insida byggnad ingår. Därutöver tillkommer en kostnad på 1000 kronor per meter. Anslutningsavgifterna gäller med reservation för extraordinära åtgärder beroende på markförhållanden, trafikomläggningar etc. Rotavdrag med cirka 18 000 kronor dras av på faktura. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av Skatteverket).

Priser

Anslutning och konvertering av direktverkande el till vattenburet system. Anslutning enligt ovanstående och konvertering från direktverkande el till vattenburet system. 13 radiatorer ingår. Avräkning respektive tillkommande kostnad sker. Priset blir cirka 195 000 kronor. Rotavdrag utgår med cirka 28 500 kronor. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av skatteverket).

Förbrukningsavgift

1,219 kr/kWh gäller från 2024-01-01. Fast pris 3 750 (Lessebo 3450 kr/år.)

Prisinformation

Prisuppgifterna nedan för småhus visar priser inklusive moms. För näringsfastigheter visas priser exklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Småhus (Hovmantorp, Kosta och Skruv) inklusive moms

Småhus priser 2024 Hovmantorp Kosta Skruv

 

Småhus (Lessebo) inklusive moms

Priser 2024 småhus Lessebo

 

Flerbostadshus/Lokaler/Samfälligheter/Näringsfastigheter, exklusive moms

Fjärrvärmepriser 2024
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 november 2023
Publicerad: 16 november 2017 kl. 13.27

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se